Pokyny

Ak chce klient finančný nástroj nakúpiť alebo predať musí najskôr podať pokyn na nákup resp. predaj. Tento pokyn bude obchodnou platformou odoslaný na príslušný trh na ktorom sa zrealizuje, t.j. prebehne obchod. Na to, aby mohol obchod prebehúť musia byť určené podmienky v pokyne. Identifikovaný finančný nástroj, kúpa/predaj, typ pokyny, doba platnosti a hlavne cena za ktorú má dôjsť obchodu.

Základné typy pokynov:

Limit (LMT)

Umožňuje stanoviť najvyššiu za ktorú sa majú finančné nástroje kúpiť, resp. najnižšiu cenu za ktorú sa majú predať. Ak to dovoľuje situácia na trhu, pokyn sa môže realizovať aj za výhodnejšiu cenu.

Market (MKT)

Pokyn bude realizovaný za trhovú cenu, t.j. za aktuálne ponúkanú (pri kúpe), resp. dopytovanú cenu (pri predaji) na trhu.

Doba platnosti pokynu:

  • 1 deň (DAY) - pokyn bude platný len 1 obchodný deň a automaticky sa zruší na konci obchodného dňa
  • Pokiaľ sa pokyn nezruší alebo nezrealizuje (GTC) – pokyn bude platný až do okamihu, pokiaľ pokyn nebude realizovaný, zrušený trhom, alebo zrušený klientom. Doba platnosti tohto pokynu je limitovaná na 90 dní.
  • Zrealizuj alebo Zruš (IOC) – pokyn bude realizovaný, ak spĺňa podmienky ceny, inak bude ihneď zrušený.
  • Vlastná platnosť pokynu (GTD) – presne stanovená platnosť pokynu, jeho aktivácie a zrušenia.
  • Mimo bežných obchodných hodín (Mimo BOH) – pokyn bude platný aj mimo bežných obchodných hodín v tzv. pred-obchodnej fáze (premarket) a tzv. po-obchodnej (after market) fáze.

Stop pokyny

Umožňujú zabezpečiť sa voči poklesu hodnoty pozície a stanoviť maximálnu možnú stratu.

STOP (STP)

Pri podávaní pokynu sa určí Stop cena. Ak trhová cena dosiahne Stop cenu vstupuje pokyn na trh ako Market pokyn. Realizačná cena pri tomto pokyne nie je garantovaná, pretože pokyn bude realizovaný za trhovú cenu (najvyššiu ponúkanú resp. najnižšiu dopytovanú).

STOP Limit (STP LMT)

Pri podávaní pokynu sa určí Stop cena a Limitná cena. Ak trhová cena dosiahne Stop cenu vstupuje pokyn na trh ako Limitný pokyn s určenou min. resp. max. cenou pre nákup alebo predaj. Realizačná cena, ale aj realizácia pokynu je obmedzená limitnou cenou.

Inteligentné pokyny

TRAILING POKYNY sú rozšírené stop pokyny o pravidelné upravovanie stop ceny a limitnej ceny. Rovnako ako bežné stop pokyny, aj tieto umožňujú zabezpečiť sa voči poklesu hodnoty pozície a pritom zvyšujú pravdepodobnosť realizácie pokynu za výhodnejšiu cenu ako pri bežných stop pokynoch. Funguje to tak, že ak sa trhová cena pohybuje v prospech otvorenej pozície, stúpa aj Stop cena podľa definovanej Trailing hodnoty od súčasnej trhovej ceny.

TRAILING STOP (TRAIL)

Pri podaní sa pokynu určí Stop cena, pri ktorej pokyn vstupuje na trh ako Market pokyn a trailing hodnotu a odsadenie (odstup) Stop ceny od súčasnej trhovej ceny finančného nástroja.

TRAILING LIMIT (TRAIL LIMIT)

Pri podaní sa pokynu určí Stop cena, pri ktorej pokyn vstupuje na trh ako Limitný pokyn, a Trailing hodnotu, odsadenie (odstup) Stop ceny od súčasnej trhovej ceny finančného nástroja a hodnotu odsadenia Limitnej ceny od Stop ceny. Tento typ pokynu umožňuje dosiahnuť najvýhodnejšiu Stop cenu a zároveň Limitnú cenu, jej automatickým posúvaním.

Realizácia za otváraciu alebo zatváraciu cenu

Burzy umožňujú nakúpiť či predať finančné nástroje počas otvárania a uzatvárania bežných obchodných hodín. Tieto pokyny majú platnosť len v čase otvorenia alebo uzatvorenia trhu inak sa automaticky zrušia.

Limit-on-open

Pri podaní pokynu je potrebné určiť Limitnú cenu, ktorá platí len na začiatku nasledujúceho obchodného dňa, kedy pokyn vstupuje do platnosti. Pokyn bude realizovaný ak otváracia cena vybraného finančného nástroja bude pri kúpnom pokyne nižšia ako Limitná cena a pri predajnom pokyne vyššia ako Limitná cena.

Limit-on-close (LOC)

Pri podaní pokynu je potrebné určí Limitnú cenu, ktorá platí do konca obchodného dňa, kedy pokyn vstupuje do platnosti. Pokyn bude realizovaný ak uzatváracia cena vybraného finančného nástroja bude pri kúpnom pokyne nižšia ako Limitná cena a pri predajnom pokyne vyššia ako Limitná cena. Zadať takýto pokyn je možné výlučne 10, resp.15 minút (podľa pravidiel príslušného trhu) pred ukončením obchodného dňa.

Market-on-open (MKT a doba platnosti OPG)

Pokynu sa pokyn zrealizuje za otváraciu cenu nasledujúceho dňa.

Market-on-close

Pokyn sa zrealizuje za uzatváraciu cenu. Pokyn platí do konca obchodného dňa, kedy vstupuje do platnosti. Zadať takýto pokyn je možné výlučne 10, resp. 15 minút (podľa pravidiel príslušného zahraničného trhu).